dilluns, 11 de març de 2013

PROMESES INCOMPLERTES PER EN ROSELL & Co.

Tot mandatari, especialment si ha estat escollit democràticament, pateix el risc de ser criticat per la seva acció de govern. És difícil tenir content a tothom, i sempre surten veus crítiques a qualsevol gestió. És però important que sàpiga escoltar en tot moment a aquells que l'han triat, en el nostre cas els socis (fins ara principal actiu del nostre Club).

Indepedentment de les tensions amb els anteriors dirigents del club, l'actual Directiva està fent un camí amb molts giravolts sortejant diferents ístmes (en ambdós significats del mot). Haurien de saber encaixar les crítiques constructives, sense considerar que només pretenen anar en contra d'ells o que estan relacionades amb cap dels seus opositors. En el recorregut d'aquest mandat
han deixat primer descontents als que no volien el patrocini des de Qatar. Després gradualment ens vam anar adonar que, tot i els petits avenços que s'ha fet amb la Llista d'Espera d'Abonaments, també incomplien les promeses de campanya electoral respecte als socis no-abonats. Finalment, havent donat voltes durant tres anys, han deixat tirats als grups d'animació, que els van recolzar en les eleccions, al abandonar el projecte de Grada d'Animació al Camp Nou. L'únic gran col·lectiu que no ha patit cap lleig són els abonats, ans a la inversa, les quotes dels abonaments restaran congelades tot el mandat (a nosaltres ja ens està bé, per haver de pagar tres anualitats a fons perdut al recollir l'abonament, però preparem-nos tots per quan pugin).

Un bon referent per mesurar el nivell d'acompliment del programa electoral de la candidatura d'en Rosell creiem que és l'informe RosellControl del col·lectiu Èxit Blaugrana. Hi queda reflectit que els socis sense abonament no tenen ara més facilitat per anar a l'estadi i que la gestió dels abonaments no és prou clara i transparent.

No és estrany doncs, que amb l'ambient que s'han anat llaurant, apareguin pancartes com les prohibides el partit de Lliga davant el Deportivo, de Consulta Barça. El criteri per enretirar-les sembla que era que suposaven un insult a una persona o col·lectiu. Una caricatura feta amb gust i la petició de dimissió són ara catalogats com insult.


Tot i l'estret control que realitza aquesta Directiva de les manifestacions dels afeccionats al Camp Nou, evidenciat per aquest col·lectiu altres vegades, el malestar comença doncs a transcendir.

Ens agradaria, que en el tres anys de mandat que queden, hi hagi algun canvi d'orientació en la gestió de la Directiva i es redrecin els incompliments en els temes en que encara és possible. En el nostre cas, d'entrada, recuperant les dues setmanes de prioritat en la compra d'entrades al setembre i en l'augment dels descomptes. Seria ideal aconseguir que es lliurin anualment al voltant dels 700 abonaments, per que els més de 6.000 socis en Llista d'Espera no hi estiguin més de 10 anys.

Ben mirat, estan treballant pel bé del Barça i dels seus socis, no?.

1 comentari:

  1. T'has deixat una foto de l'altre pancarta no censurada. Es veu que dir que el Camp Nou és un cementiri no és un insult a cap col.lectiu.

    ResponElimina