dimecres, 10 de novembre del 2021

1a Reunió de treball amb la nova Junta

 

Avui tenim programada una reunió amb l'Àrea Social del Club per a tractar les reivindicacions del grup. Hem preparat un resum dels temes que volem tractar i els hem separat entre peticions d'informació i propostes concretes que compartim per aquí.

 
 
 Informació:
- Nº Repartiment d’abonaments temporades 2019 i 2020
- Funcionament a futur (mètode de ratificació, nº d’abonaments compromesos i calendari)
- Nº de socis en llista d’espera que han optat per l’opció de tenir un abonament de les excedència.
- Nº de socis i sòcies actuals en llista d’espera i distribució d’edats
- Nº d’abonats que no van ni alliberen mai el seu seient
- Explicació detallada de la proposta del procés de moratòria per a la regularització de la titularitat dels abonaments al Camp Nou.
- Espai Barça: Nº de seients que s’assignaran als socis i sòcies en llista d’espera
 
Propostes:
- Reprendre l’opció de poder tenir un any d’excedència en la posició de llista d’espera degut a opcions de seients poc interessants i/o motius econòmics o personals
- Manteniment beneficis socis/sòcies en llista d’espera – no perdre drets adquirits en els darrers anys.
- Manteniment prioritat sòcies/sòcies en llista d’espera a l’hora d’assignar abonaments en excedència i/o manteniment de l’abonament llista d’espera actual
- Nou cens de sòcies i sòcies
- Freqüència de reunions i creació de grup de treball comú
- Sessió informativa per socis i sòcies en llista d’espera
 
En els pròxims dies farem un escrit al grup per a comentar el resultat de la reunió.
Salutacions
 
David / Jordi / Juan Antonio / Ruben / Roger