dimecres, 16 d’octubre del 2013

NENS! QUIN ÉS L'AFORAMENT DEL CAMP NOU?

Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; artículo 1, el objeto de la presente Ley es la determinación de un conjunto de medidas dirigidas a la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Real Decreto 203/2010, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Artículo 17.1. Toda persona que pretenda acceder a un recinto deportivo deberá ser portadora de un billete de entrada expedido a título individual, de billete múltiple, de abono o de cualquier otro título que autorice a los interesados a acceder a un espectáculo o a más de uno. 
Artículo 17.2. Los espectadores han de ocupar las localidades de la clase y lugar que se corresponda con los billetes de entrada de que sean portadores. 
Artículo 47. Control de aforo.
Cuando se detecte un exceso de ocupación del aforo del recinto que pueda poner en peligro la seguridad de los asistentes, los servicios actuantes lo comunicarán de inmediato al Coordinador de Seguridad que en casos graves podrá acordar incluso la suspensión del acto deportivo, previa consulta con el Coordinador General de Seguridad o con la autoridad de la que dependa directamente.

Quin és l'aforament del Camp Nou?

La Directiva del Barça va informar que després del recompte de cadires del Camp Nou hi havien 99.354, 584 més del que oficialment tenia com a registrats. La plana d'internet del club indica ara que són 99.786 (però d'això ningú no es preocupa). És doncs el mateix aforament que nombre de seients? Com es comptabilitza la ocupació de les llotges privades? Si la Directiva vol augmentar-ne la superfície, com afectarà l'aforament?

La UEFA va obligar que les localitats dels camps de futbol de Champions League fossin totes de seient. Així des de l'any 1999 totes les localitats del Camp Nou són de seient. Quina relació hi ha doncs entre aforament i seients per la resta de competicions? Estem parlant de seguretat col·lectiva en cas d'emergència o de control d'accés al recinte (total o parcialment)?

La prohibició a partir d'ara d'entrar al Camp Nou als menors de 8 anys (de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 anys) sense títol (entrada o abonament) es refereix a una legislació contra el racisme i la violència a l'esport. La llei no es posa en l'aforament, el reial decret que la desenvolupa si. Però no des del punt de vista de seguretat colectiva, si no de control físic i fiscal.

Els que hem seguit la forma de fer d'aquesta Directiva no ens sorprén com s'ha portat tot aquest tema. Ho hem estat patint per altres fets aquests darrers anys, i no interessava a ningú (ni abonats, ni periodistes). Sortejada la Assemblea, i la fallida Moció de Censura, ara ens en portem sorpreses de novetats que es podrien haver gestionat amb més tacte i deferència cap als socis i afeccionats. 

Fem tard, els estatuts ja estan aprovats.